Start

Start Sölvesborg

om Sölvesborg KF

Kalendarium

 
 

Sölvesborgs

      om föreningen

Kammarmusikförening
 
Föreningen bildades den 6 november 2001.

 Dess syfte är
- att arrangera offentliga konserter
- att stimulera till eget musicerande, såväl bland ungdom som vuxna
- att ta initiativ till annan verksamhet som främjar intresset för kammarmusik.
 

Vi har, under de år vi varit verksamma, strävat efter att erbjuda båda smala och breda, folkliga arrangemang samt att blanda gammalt och nytt.

Att vi sedan starten kunnat erbjuda ett så rikt konsertutbud i Sölvesborg, har vi
våra fasta sponsorer att tacka för – Sölvesborgs kommun, Sölvesborgs församling, Musik i Blekinge, Statens kulturråd samt Sölvesborg-Mjällby Sparbank och självklart alla Ni medlemmar, utan vars stöd föreningen inte skulle kunna verka.

Ett stort tack till Er alla!


 

Styrelsen består av:

Ordförande:   Jan-Erik Gustafson
Sekreterare:  Ellen Adolfsson
Kassör:         Åke Swärd
Ledamöter:   Ing-Britt Lagerås
                     Anna Linge
                     Herbert Linge
                     Bibi Samuelsson

Programansvarig: Jan-Erik Gustafson

E-post: Jan-Erik Gustafson
 

 


 

 

 Bli medlem: Kontakta kassör Åke Swärd tel. 0456-13087 eller 070-685 68 70 Medlemsavgift: 120 kr/år,  under 20 år betalr du bara 20kr/år
       
             OBS! Som medlem betalar du normalt ej entréavgift vid konserter.

                              
Gymnasieelever går in gratis på alla konserter
 
                      
 Föreningen är medlem i Riksförbundet Sveriges Kammarmusikarrangörer.  
 
Sidan är sponsrad av
 
   

 

copyright©kammarmusik.se 2003   redigerad 2016-08-23 20:29    www.kammarmusik.se      webbansvarig: Lasse Fagerberg